Bächler rulle (YTS Compactor). Anpassas så att spårplattan går att flytta i sidled.

Tillbaka till senaste nytt