ISO-certifiering

I vårt arbete ingår att efterleva de krav som sätts upp ur både miljö- och kvalitetssynpunkt. Därför är Winn Marketing AB ett certifierat företag enligt både ISO 14001 och ISO 9001. Certifieringen gäller moderbolaget Winn Marketing AB. Eventuella dotterbolag arbetar efter certifieringsprinciper från moderbolaget men är ej separat certifierade.